Zasiłki na konto lub kartę

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
Od lutego 2018 r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń i zasiłków w kasach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nie będą już realizowane wypłaty gotówkowe.
Świadczenia i zasiłki pieniężne dla osób nie posiadających osobistych rachunków bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych.

UWAGA!
Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń/zasiłków przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.
 
Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiązane do przedłożenia nr osobistego rachunku bankowego.
Osoby, które nie posiadają rachunków bankowych w dniu wypłaty świadczenia z kasy Ośrodka (wypłata styczniowa) powinny odebrać kartę przedpłaconą wraz z pinem.

Kartą przedpłaconą można wypłacić bezprowizyjnie w bankomatach:
- Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o.,
- Bank Zachodni WBK SA,
- eCard SA
oraz dokonać zakupów w punktach handlowych obsługujących transakcje kartowe.

Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w godz. 8-15 lub pod numerami telefonów: 44 733 90 04, 44 733 90 05 wewnętrzny 42, 54, 39.

W załącznikach poniżej można znaleźć regulamin kart przedpłaconych oraz dyspozycję przelewu na konto.
← powrót