Konkurs „Zabytek zadbany”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
zdjęcie
Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” ogłaszanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy w sposób wzorowy i godny naśladowania wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.
- Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Ocenie podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury – opowiadają organizatorzy.
 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017.
Kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku. 
 
Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach: 
- Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
- Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
- Adaptacja obiektów zabytkowych;
- Architektura i budownictwo drewniane; 
- Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne; 
- Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
 
Zgłoszenia obiektów mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi działający z upoważnienia WKZ. Termin upływa 31 stycznia.
Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową można znaleźć TUTAJ.
← powrót