Wystawa o parlamentarnych tradycjach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
zdjęcie
„Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” to tytuł najnowszej wystawy, którą można oglądać w piotrkowskim Muzeum. Ekspozycja pokazuje demokratyczny dorobek Państwa Polskiego, a obejmuje okres od statutów wiślicko-piotrkowskich po Konstytucję 3 Maja.
- Celem wystawy jest pokazanie dorobku Polski w zakresie rozwoju demokracji i parlamentaryzmu, w którym niebagatelną rolę odegrał także Piotrków – zaprasza Marta Walak, dyrektor Muzeum i przypomina historię.
-  To właśnie w naszym mieście, 28 stycznia 1493 r. na zjeździe generalnym zwołanym przez króla Jana Olbrachta, doszło do ukonstytuowania się dwuizbowego parlamentu polskiego. Te wydarzenia powodowały, że Piotrków był w tym okresie drugą - polityczną stolicą królestwa. Przez 160 lat (1406-1567) gród trybunalski był miastem, do którego najczęściej zwoływane były zjazdy generalne. Wybudowany w XVI w.  piotrkowski pałac zygmuntowski określany był natomiast mianem „siedziby warownej senatu”.

Planszowa ekspozycja wzbogacona została licznymi muzealiami i archiwaliami, pośród których zwiedzający odnajdą m.in. pieczęci królewskie, starodruki z uchwałami sejmowymi, klisze cynkograficzne z przedstawieniem pieczęci królewskich, faksymile druków sejmowych oraz reprint rękopisu i pierwszego wydania drukowanego Konstytucji 3 Maja.
Ekspozycji towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo opracowane przez Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

Wystawa prezentowana będzie do lutego i została przygotowana pod patronatem Ewy Tomaszewskiej, posła do Parlamentu Europejskiego.
← powrót