Kultura na 2018 rok – konkurs

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
zdjęcie
W Urzędzie Miasto ogłoszono tegoroczny konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z ogłoszeniem, formularzem oferty i sprawozdania dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: ogłoszenia, obwieszczenia   i zawiadomienia Urzędu Miasta);
- na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl (w zakładce: Nasze Miasto – organizacje pozarządowe – konkursy);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta;
- w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miasta, pokój 311 tel. 732-77-91 lub 732-77-92.

Oferty można składać do 31 stycznia.
← powrót